تاریخ امروز:۱۲ آذر ۱۴۰۲

تحلیلگر کسب و کار کیست؟

تحلیلگر کسب و کار از طریق تجزیه و تحلیل داده ها به مشاغل در بهبود فرآیندها، محصولات، خدمات و نرم افزار کمک میکند. تحلیلگران برای کمک، رفع شکاف، بهبود کارایی و مرز بین فناوری اطلاعات و کسب وکار را دنبال میکنند. تحلیلگران کسب و کار (BA) وظیفه دارند که فاصله بین فناوری اطلاعات و کسب و کار را با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ها برای ارزیابی فرآیندها، تعیین نیازها و ارا ئه پیشنهادات وگزارش های مبتنی بر داده به مدیران و سهامداران، از بین ببرند.

تحلیلگر کسب و کار

تحلیلگر چگونه کار میکند؟

تحلیل گران تجاری با رهبران و کاربران کسب و کار ارتباط برقرار میکنند تا بفهمند چگونه تغییرات مبتنی بر داده ها، در فرآیند، محصولات، خدمات، نرم افزار و سخت افزار می تواند باعث بهبود کارایی و ارزش افزوده شود. آنها باید این ایده ها را بیان کنند و همچنین در برابر آنچه از نظر فنی امکان پذیراست و از نظر مالی عملکردی منطقی دارد، تعادل برقرار کنند. بسته به نقش، ممکن است برای بهبود محصولات، سخت افزار، ابزار، نرم افزار، خدمات یا فرآیند نیازمند باشد با مجموعه ای از داده ها و ایده ها کار کند.

موسسه بین المللی تجزیه وتحلیل کسب و کار (IIBA)، که BABOK را منتشر کرده است، تحلیلگر کسب و کار را “عامل تغییر” می داند، و آن اینگونه معرفی می کند: “یک رویکرد منظم برای معرفی و تغییر مدیریت در سازمان ها است، اعم از اینکه آنها مشاغل انتفاعی، دولتی، یا غیر انتفاعی باشند.”
شرح وظایف یک تحلیلگر کسب و کار
تحلیلگر کسب وکار مسئول ایجاد مدل های جدیدی است که با همکاری نزدیک با تیم های گزارش گیری مالی و فناوری اطلاعات برای ایجاد ابتکارات و استراتژی هایی برای بهبود و بهینه سازی هزینه ها، از تصمیمات تجاری پشتیبانی می کنند شما نیاز به “درک کافی از مقررات نظارتی و گزارش گیری و همچنین تجربه کافی در پیش بینی، بودجه بندی و تجزیه و تحلیل مالی همراه با درک شاخص های اصلی عملکرد دارید.”

یک تحلیلگر کسب و کار چه مهارت هایی باید داشته باشد؟

طبق گزارش IIBA برخی از مهم ترین مهارت ها و تجربیات تحلیلگر کسب و کار عبارتند از:
• مهارت های ارتباطی شفاهی و کتبی
• مهارت های بین فردی و مشاوره ای
• مهارت های تسهیل
• تفکر تحلیلی و حل مسئله
• جزئی گرا بودن و توانایی ارائه سطح بالایی از دقت
• مهارت های سازمانی
• دانش ساختار کسب و کار
• تحلیل سهامداران
• مهندسی الزامات
• تجزیه و تحلیل هزینه ها
• فرآیندهای مدل سازی
• درک شبکه ها، پایگاه های داده و سایر فناوری ها
طبق گفته رابرت هالف، وظایف تحلیلگرکسب و کار به طور معمول شامل موارد زیر است:
• ایجاد تجزیه و تحلیل دقیق کسب و کار، طرح مشکلات، فرصت ها و راه حل های یک کسب و کار
• بودجه بندی و پیش بینی
• برنامه ریزی و نظارت
• تحلیل واریانس
• قیمت گذاری
• گزارش نویسی
• تعریف الزامات تجاری و گزارش آنها به ذینفعان