تاریخ امروز:۱۱ آذر ۱۴۰۲

ذینفع در کسب و کار کیست؟

ذینفعان افراد یا گروهی هستند که احتمالا یک تحلیلگر کسب و کار مستقیم و یا غیر مستقیم با آن ها در تعامل است. هر ذینفع می تواند منبع نیازمندی ها، فرضیات و محدودیت ها باشد. این لیست قرار نیست یک لیست جامع از همه طبقه بندی ذینفعان باشد در ذیل به تعدادی از ذینفعان عمومی با توجه به کتاب BABOK اشاره شده است:

 • تحلیلگر کسب و کار

تحلیلگر کسب و کار ذاتا در کلیه فعالیت های تحلیل کسب و کار ذینفع است و درقبال این فعالیت ها مسئول و پاسخگو است. در بعضی موارد، تحلیلگر کسب و کار نیز ممکن است مسئول انجام فعالیت هایی باشد که تحت نقش ذینفعان دیگری قرار می گیرد.

 • مشتری

مشتری از محصولات یا خدمات تولید شده توسط شرکت استفاده می کند یا ممکن است از آن استفاده کند و ممکن است دارای حقوق قراردادی یا اخلاقی باشد که شرکت موظف به رعایت آن است.

 • کارشناس حوزه موضوع

متخصص حوزه موضوع فردی است که از موضوعی در رابطه با نیاز کسب و کار یا حوزه راهکار، دانش عمیق داشته باشد. این نقش اغلب توسط افرادی که ممکن است کاربران نهایی یا افرادی که دانش عمیق از راهکار دارند مانند مدیران، صاحبان فرآیندها، کاربران حقوقی، مشاوران و سایر افراد انجام می شود.

 • کاربر نهایی

کاربران نهایی ذینفعان هستند که به طور مستقیم با راهکاردر تعامل هستند.

 • کارشناس موضوع اجرایی

یک کارشناس موضوع اجرا هر ذینفعی است که دانش خاصی در مورد اجرای یک یا چند مولفه راهکار دارد. مهم ترین نقش ها عبارتند از: مدیر تغییر، مدیر پیکربندی، معمار راهکار، توسعه دهنده، مدیر پایگاه داده، معمار اطلاعات، مربی و مشاور تغییر سازمان.

 • پشتیبانی عملیاتی

پشتیبانی عملیاتی مسئولیت مدیریت و نگهداری روزانه یک سیستم یا محصول را بر عهده دارد مهم ترین نقش ها عبارتند از: تحلیلگر عملیات، تحلیلگر محصول، پشتیبان ها و مدیر انتشار.

 • مدیر پروژه

مدیران پروژه وظیفه مدیریت کار مورد نیاز برای ارائه راهکاری را دارند که نیاز کسب و کار را برآورده سازد، و اطمینان حاصل کند که اهداف پروژه ضمن توان عوامل پروژه از جمله دامنه، بودجه، برنامه، منابع، کیفیت و ریسک محقق می شوند. مهم ترین نقش ها عبارتند از: رهبری پروژه، رهبری فنی، مدیر محصول و رهبر تیم.

 • رگولاتور

رگولاتورها وظیفه تعیین و اجرای استانداردها را برعهده دارند. به عنوان مثال، برای شرکت هایی که در حوزه خدمات ارتباطی کار می کنند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی رگولاتور است. این نقش را در بانک ها، بانک مرکزی به عهده دارد.

 • اسپانسر

اسپانسر مسئولیت تعریف کار، اغازکننده تلاش برای تعریف نیاز کسب و کار و توسعه راهکار را برآورده می کنند که پاسخگوی آن نیاز می باشد. آنها اجازه انجام وظیفه را می دهند و بودجه و دامنه برنامه را کنترل می کنند.

 • تامین کننده

تامین کننده یک ذینفع خارج از مرز یک سازمان، یا واحد سازمانی معین است. تهیه کنندگان، محصولات یا خدمات را به سازمان ارائه می دهند و ممکن است دارای حقوق و تعهدات قراردادی یا اخلاقی باشند که باید در نظر گرفته شود. نقش های جایگزین ارائه دهندگان، فروشندگان و مشاوران هستند.

 • آزمایش کننده

آزمایش کننده وظیفه تعیین چگونگی تایید این مساله را دارند که راهکار مطابق نیازمندی های تعریف شده توسط تحلیلگر کسب و کار و هم چنین انجام فرآیند تایید است. آزمایش کنندگان هم چنین به دنبال این هستند که راهکار با استانداردهای کیفیت قابل اجرا مطابقت داشته باشد و ریسک نقص یا خرابی را درک و به حداقل برساند. یک نقش جایگزین، تحلیلگر تضمین کیفیت است.

هیچ پروژه ای بدون ذینفعان وجود ندارد، آن ها علاقه مند به این پروژه و نتیجه آن هستند و منبع اصلی نیازمندی ها، محدودیت ها، و فرضیات برای تحلیلگر کسب و کار هستند.