تاریخ امروز:۱۱ آذر ۱۴۰۲

چرا تجزیه و تحلیل کسب و کار اهمیت دارد؟

تجزیه و تحلیل را می توان به عنوان تکنیکی تعریف کرد که برای برقراری ارتباط بین ذینفعان مختلف به منظور درک نیازها، ساختار، سیاست­ها و عملکردهای تجاری برای یافتن راه حل هایی که به سازمان در دستیابی به اهداف مورد نظر کمک می­ کند.  تجزیه و تحلیل کسب و کار در هر سازمانی نقشی حیاتی دارد. تجزیه و تحلیل الزامات کسب و کار، ایجاد مستندات مناسب، شناسایی زمینه های بهبود فرآیند و تغییر سازمانی، برنامه ریزی استراتژیک و تدوین سیاست های مختلف که سازمان را به سمت آینده بهتر سوق می دهد به عنوان رایج ترین راه حل ها مشاهده می شود. یک سازمان می تواند با شناسایی و اجرای تغییرات خاص، از تجزیه و تحلیل کسب و کار برای دستیابی به اهداف استراتژیک خود استفاده کند. ماهیت تغییر می­تواند استراتژیک یا ساختاری باشد، گاهی اوقات شامل تغییر سیاستها و فرایندهای مختلف درون سازمان برای رقابت بهتر در بازار است.

سازمان ها می توانند با کمک تجزیه و تحلیل کسب و کار و درک موقعیت کنونی بازار، مهارت های استراتژیک و فنی خود را بهبود ببخشند. این امر به آنها کمک میکند تا در مقایسه با رقبا جایگاه خود را در بازار شناسایی کنند. جنبه های مختلفی برای تجزیه و تحلیل کسب و کار وجود دارد، برخی از نمونه ها عبارتند از:

  • انجام مطالعات امکان سنجی
  • طرح ارزیابی و کاهش ریسک
  • شناسایی و تعریف فرصت های جدید کسب و کار
  • نوشتن یک مورد کسب و کار دقیق

برای درک اهمیت تجزیه و تحلیل کسب و کار به روشی بهتر، برخی از تکنیک ­هایی که یک تحلیلگر در یک پروژه انجام می دهد در ذیل به آن ها اشاره شده است:

الزامات شروع پروژه از دید یک تحلیلگر

در آغاز پروژه، یک تحلیلگر با ذینفعان اصلی، برای درک نیازهای کسب و کار و بیان صریح چشم انداز پروژه برای دستیابی به هدف شروع به کار می­کند. یک تحلیلگر باید احساسات همه ذینفعان را درک کرده و آنها را در نظر بگیرد تا بتواند تصمیم واحدی برای تعریف چشم انداز پروژه اتخاذ کرد. برای این کار تکنیک های متفاوتی وجود دارد ولی در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:

  • مصاحبه ­های شخصی و گروهی: انجام مصاحبه های یک به یک یا گروهی یک روش بسیار موثر برای شناسایی و قضاوت در مورد نگرانی­ های ذینفعان مختلف از طریق طرح یک سری سوال است.
  • پرسشنامه­ ها: اگر ذینفعان زیادی وجود دارد، پخش پرسشنامه روشی کارآمد برای جمع آوری ورودی ها و نظرات است.
  • تجزیه و تحلیل اسناد: تجزیه و تحلیل اسناد موجود و جمع ­آوری داده ها در مورد فرآیندهای فعلی، سیاست­ ها، پیشنهادات و پیشرفت ها است.
  • نمونه سازی اولیه: نمونه­ سازی یک روش کارآمد برای درک نیازهای سیستم در حین ساخت است زیرا در مرحله اولیه نیازهای دقیق مشخص نیست.

به عنوان یک پل ارتباطی بین سهامداران مختلف عمل کنید.

یکی از نقش­ های کلیدی تحلیلگر کسب و کار تسهیل ارتباطات با اقدام به عنوان پلی بین ذینفعان و تیم توسعه است. تحلیلگر کسب و کار با ذینفعان پروژه کار می­ کند تا الزامات تجاری را ترجمه کند تا توسعه دهندگان بتوانند آنها را درک کنند، در حالی که نگرانی ­های تیم توسعه را به طور موازی با ذینفعان مربوطه در میان می­گذارند.

این به تحلیلگر کسب و کار اجازه می دهد تا شکاف بین دو طرف را برطرف کند تا آنها نیازهای تجاری خود را برآورده کنند. یک تحلیلگر کسب و کار با در نظر گرفتن نگرانی های همه ذینفعان سعی می کند تا روی چشم انداز پروژه متمرکز شود. در حقیقت، مدیریت موثر سهامداران برای تحویل موفقیت آمیز هر پروژه بسیار مهم است و به عنوان یک هنر یا ویژگی تعامل و ارتباط قوی محسوب می شود.

اجرای پروژه و آزمایش آن

تجزیه و تحلیل کسب وکار نقش مهمی در اجرای پروژه دارد، که شامل توسعه و آزمایش است. مرحله توسعه پروژه شامل تهیه و اجرای راه حل نرم افزاری مورد نیاز برای تأمین نیازهای کسب و کار در قالب یک محصول در حال کار است.

با هر چرخه انتشار، یک تحلیلگر کسب و کار با تیم آزمایش برای بررسی نرم افزار در حال توسعه همکاری می ­کند. با انجام گشت زنی ها و سایر فعالیت های آزمایشی، یک تحلیلگر کسب و کار می تواند اطمینان حاصل کند که محصول تولید شده تمام الزامات مشخص را برآورده می­کند.گاهی اوقات، یک تحلیلگر کسب و کار به نوشتن موارد آزمون پذیرش کاربر نیز کمک می کند. شرکت در تست عملکرد و UAT به ارائه بازخورد کمک می ­کند. همچنین تضمین می­ کند که هنگام تولید و تحویل محصول، در جدول زمانی تعیین شده نیاز کاربر نهایی را برآورده می­کند.

استراتژی داشته باشید

تجزیه و تحلیل کسب و کار همچنین شامل درک این موضوع است که عوامل مختلفی مانند سیاسی، زیست محیطی، اجتماعی و فناوری می توانند بر استراتژی سازمان تأثیر بگذارند.

مزیت عمده این اطلاعات توانایی پیش بینی در صورت تغییر در استراتژی شرکت است. اگر صحیح باشد، پس از آن نیاز به تغییر در دامنه یک پروژه است.

به عنوان مثال، اگر در فناوری موجود در بازار تغییری ایجاد شود، استراتژی تولید محصول با استفاده از این فناوری نیز تغییر خواهد کرد، که مطمئناً دامنه پروژه را برای تحقق چشم انداز پروژه تحت تأثیر قرار می ­دهد.

تجزیه و تحلیل کسب و کار شامل درک و تعیین نحوه کار سازمان ها است تا بتواند توانایی بالقوه آن­ها را محقق کند. این شامل تعریف اهداف سازمانی و شناسایی استراتژی­هایی است که سازمان باید دنبال کند تا بتواند به این اهداف دست یابد.